Terugkoopregeling

Bijgewerkt op

Koop je als bestuur van een buurt- of dorpshuis een pand van bijvoorbeeld de gemeente of een woningcoöperatie, dan is het soms mogelijk om een terugkoopregeling af te spreken. Een dergelijke regeling wordt in het koopcontract opgenomen. Dat kan een korting op de prijs opleveren, tegen de voorwaarde dat de verkoper het pand bij verkoop weer in handen krijgt, of in ieder geval een eerste optie heeft. Zo’n regeling heet teruggavegarantie of terugkoopregeling.

Voorbeeld: een bestuur wil een pand kopen dat eigendom is van de gemeente om daar een buurthuis te vestigen. De gemeente wil het pand graag verkopen, maar wil ook controle over de bestemming houden. Daarom willen ze alleen verkopen als de gemeente het pand bij verkoop weer kan terugkopen. Door die voorwaarde valt er te onderhandelen over een koopprijs die onder de markwaarde ligt.
De terugkoopregeling betekent dat de gemeente het pand automatisch terugkoopt wanneer het buurthuis er om wat voor reden dan ook weggaat. Bij terugkoop zal de gemeente waarschijnlijk ook weer een lager bedrag betalen dan de marktwaarde. Het voordeel van de regeling voor het buurthuis is dat het door de korting op de aankoopprijs lagere huisvestingslasten heeft gehad en dat het gegarandeerd en snel van het pand af kan.

Aanpassingen

Bij de koop moeten afspraken worden gemaakt over eventuele aanpassingen van het pand. Welke gevolgen hebben de aanpassingen voor de prijs bij terugkoop? Verhogen zij de waarde of juist niet? Hier vooraf duidelijk over zijn kan teleurstelling bij terugkoop voorkomen.