Toegankelijkheid

Bijgewerkt op

Keurmerk toegankelijkheid

Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid is bedoeld voor de ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland met een beperking. Mensen uit deze doelgroep willen net als ieder ander, deelnemen aan de maatschappij. Maar ze zijn hierbij afhankelijk van de toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen met een publieke functie.

Het keurmerk biedt gebouweigenaren en -beheerders de handvatten om hun gebouwen stapsgewijs en binnen de mogelijkheden toegankelijk te maken voor iedereen. Het keurmerk is beschikbaar voor diverse sectoren waaronder buurt- en dorpshuizen. Lees meer over het keurmerk toegankelijkheid.

Het ITS Keurmerk

Ook het Internationaal Toegankelijkheids Symbool Keurmerk (ITS Keurmerk) wordt veel toegepast. Dit keurmerk is een initiatief van de Nederlandse koepelorganisatie voor mensen met beperkingen, Ieder(in). Het ITS keurmerk is een onafhankelijk keurmerk. Het geeft aan dat een gebouw bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor iedereen die het gebouw zelfstandig kan bereiken. Wanneer een gebouw voldoet aan de ITS-criteria komt het in aanmerking voor het ITS symbool. De uitvoering (keuring en administratie) van het ITS Keurmerk is uitbesteed aan PBTconsult. Lees hier meer over het ITS Keurmerk.

Brochure over toegankelijkheid

Informatie over toegankelijkheid vindt u in onderstaande brochure:

Dorpshuis zonder drempels. Deze digitale brochure uit 2013 van de LVKK en ZET is speciaal gemaakt voor buurt- en dorpshuizen en vergelijkbare accommodaties.

Week van de Toegankelijkheid

Jaarlijks organiseert koepelorganisatie Ieder(in) de Week van de Toegankelijkheid. Meer info hier