Vennootschapsbelasting

Bijgewerkt op

Stichtingen en verenigingen die een buurt- of dorpshuis exploiteren zijn in het algemeen vrijgesteld van het betalen van vennootschapsbelasting. Maar er zijn situaties waarin dat wel moet. Bijvoorbeeld wanneer de fiscale winst hoger is dan het door de belastingdienst gestelde bedrag.