Verhuurbeleid

Bijgewerkt op

Het verhuren van ruimten aan verenigingen en andere (eventueel externe) gebruikersgroepen is de hoofdactiviteit van een dorpshuis. Ook veel buurthuizen doen aan verhuur. Het is daarom belangrijk om na te denken over verhuurbeleid en daarin keuzes te maken. In de praktijk zien we de volgende situaties:

  • Verenigingen in het dorp of buurt betalen geen zaalhuur;
  • Verenigingen in het dorp of buurt betalen gereduceerde zaalhuur;
  • Verenigingen in het dorp en externe gebruikersgroepen betalen dezelfde prijs.

Verreweg de meeste dorps- en buurthuizen werken met het systeem dat verenigingen en gebruikers uit het dorp/ de buurt gereduceerde prijzen betalen. Daarnaast is het heel gewoon om externe gebruikersgroepen een kostendekkend of commercieel tarief te laten betalen.

Prijspeil zaalhuur

In het algemeen zien we dat dorps- en buurthuizen relatief lagere prijzen voor zaalhuur hanteren dan de reguliere horeca. Vaak vanuit de gedachte dat in een kleine gemeenschap het vaak dezelfde mensen zijn die lid zijn van meerdere verenigingen. En dat kleine verenigingen geen hoge zaalhuren kunnen opbrengen.

Een standaardprijs per vierkante meter is helaas niet te noemen. U moet ervan uitgaan dat je met de opbrengst van verhuur alle vaste lasten op het gebouw kunt betalen. Dit betekent dus wat rekenwerk om voor het eigen dorpshuis een prijs per vierkante meter te bepalen. Neem in uw berekening de kosten van o.a. elektriciteit, water en gas mee. Houd ook rekening met bijvoorbeeld extra schoonmaakkosten.

Bij het bepalen van de huursom per m2 per jaar is het verstandig om uit te gaan van het netto vloeroppervlak. Met netto vloeroppervlak worden de ruimten bedoeld die kunnen worden verhuurd. Ruimte die niet tot het netto vloeroppervlak kunnen worden gerekend zijn bijvoorbeeld de gang, toiletruimte, keuken en het trapgat.

Let op: het zou kunnen dat u door de belastingdienst als BTW plichtig gezien zal worden in het geval u gaat verhuren aan BTW-plichtige organisaties.

Prijspeil consumpties

Het is ook goed om in het verhuurbeleid na te denken over de prijs van consumpties in het dorpshuis. Ook hier geldt dat de prijzen over het algemeen iets lager liggen dan binnen de reguliere horeca. Met name dorps- en buurthuizen die werken met vrijwilligersbeheer hanteren vaak iets lagere prijzen. Er zijn echter ook accommodaties die ervoor kiezen om de prijzen van de horeca te volgen. Dit doen zij ook met het oog op de bepalingen rondom de paracommercie.

Verhuurbeleid vastleggen

Het is belangrijk om verhuurbeleid schriftelijk vast te leggen. Gebruik ook altijd een huurcontract om afspraken met een huurder te formaliseren. Op die manier weten zowel bestuur en gebruikers waar ze aan toe zijn.