Verklaring Omtrent Gedrag VOG

Bijgewerkt op

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Met het aanvragen van VOG’ s maakt u het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag tevens bespreekbaar en geeft u een signaal af dat u werk maakt van veilig vrijwilligerswerk.

Gratis VOG

In Nederland doen ruim twee miljoen mensen vrijwilligerswerk met kinderen. De overheid vindt het van groot belang dat kinderen in Nederland veilig kunnen sporten en spelen. Op de eerste plaats zijn vrijwilligersorganisaties zelf verantwoordelijk voor een veilig klimaat op de sportclub, hobbyclub of in het buurt- of dorpshuis, maar de overheid wil dit stimuleren.

Dankzij de Regeling Gratis VOG is het aanvragen van VOG’s voor vrijwilligers kosteloos mits de organisatie die de aanvraag doet voldoet aan de voorwaarden.

Voorwaarden gratis VOG

  1. Uw organisatie heeft vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen. Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.
  2. Uw organisatie hanteert een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid. Bij voorkeur laat u in uw beleid zien hoe u vrijwilligers informeert over uw beleid. Zorg ervoor dat u bij aanmelding uw beleid kunt uploaden of kunt aantonen door een link naar het beleid op uw website.
  3. U moet voor uw vrijwilligers niet vanuit andere wet- of regelgeving een VOG ontvangen. Voorbeelden van organisaties die beperkt kunnen deelnemen zijn: scholen, peuterspeelzalen, Tussenschoolse Opvang (TSO) en Buitenschoolse Opvang (BSO).
  4. Uw organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft dus een KvK-nummer. Kerkelijke organisaties moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als andere organisaties, maar kunnen alleen deelnemen aan de Regeling Gratis VOG als ze een KvK-nummer hebben.
  5. Uw organisatie moet eHerkenning hebben om, als u bent toegelaten tot de Regeling, gratis VOG’s klaar te kunnen zetten voor uw vrijwilligers. De vrijwilligers hebben een DigiD nodig om een gratis VOG aan te vragen.

Als uw organisatie zich op de juiste manier heeft aangemeld, kijkt het CIBG of uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, voordat zij wordt toegelaten tot de Regeling. Organisaties die zijn toegelaten tot de Regeling kunnen bij Justis VOG’s klaarzetten voor hun vrijwilligers.

Zie ook www.gratisvog.nl/voorwaarden.

Advies over preventief beleid.

Buurt- en dorpshuizen kunnen voor advies over preventief beleid terecht bij de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Voor meer informatie over preventief beleid zie hier.