Vrijwilliger en een uitkering

Bijgewerkt op

De meeste dorps- en buurthuizen zouden niet kunnen bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Veel vrijwilligers verrichten de werkzaamheden naast hun reguliere werk in loondienst, zijn met pensioen of anderszins. Maar een deel van de vrijwilligers heeft een uitkering. Dan is het goed om te weten dat een vrijwilliger met een WW uitkering om toestemming moet vragen en dat het verrichten van vrijwilligerswerk door iemand met een bijstandsuitkering kan worden gezien als participatiebaan.

WW uitkering

Om met behoud van een WW uitkering vrijwilligerswerk te mogen doen, moeten vrijwilligersorganisaties (waar het vrijwilligerswerk verricht wordt) aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat de organisatie een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of een SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) is en een stichting of vereniging is. De meeste dorps- en buurthuizen voldoen aan die voorwaarden.

Denk eraan dat een vrijwilliger met een WW-uitkering wel toestemming nodig heeft van het UWV voordat hij/zij met het vrijwilligerswerk kan beginnen. Het vrijwilligerswerk mag de kans op betaald werk namelijk niet verkleinen. Een aanvraagformulier voor het doen van vrijwilligerswerk is te vinden op de website van het UWV.

Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op de website van het UWV.

Bijstandsuitkering en de Participatiewet

Vrijwilligers hebben soms een bijstandsuitkering of ook wel genoemd een Participatiewet (of PW) uitkering. Iemand met een bijstandsuitkering gaat samen met de gemeente op zoek naar een participatiebaan. Met een participatiebaan doe je werkervaring op met behoud van uitkering. Bedenk dat je een dergelijke re-integratie traject ook in het dorps- of buurthuis kunt realiseren. Dat kan interessant zijn voor de vrijwilliger, namelijk een leuke en interessante werkplek met ontwikkelingsmogelijkheden. Maar iemand die komt helpen bij het beheer is natuurlijk ook interessant  voor het dorps- of buurthuis. Informeer bij de gemeente naar de mogelijkheden.

Meer informatie over de participatiewet op de website van de Rijksoverheid.