Werk met behoud van uitkering

Bijgewerkt op

Voor werkgevers heeft het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) interessante regelingen om mensen in dienst te nemen. Of in dienst te houden. Het is goed dat u ook weet wat er mogelijk is. Want misschien levert dit u en uw werknemer voordeel op.

Er zijn diverse regelingen die voor dorps- of buurthuizen interessant kunnen zijn:

Loonkostenvoordeel (LKV)

Het Loonkostenvoordeel (LKV) is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen of houden.

Proefplaatsing

Denkt u erover om iemand in dienst te nemen die moeilijk aan werk kan komen en een WAO, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering heeft? Dan kan deze werknemer 2 maanden bij u werken met behoud van zijn uitkering. U hoeft dan geen loon te betalen. Dit heet proefplaatsing.

Compensatieregeling oudere werknemer

Bent u een oudere werknemer (van voor 1 januari 1962) en in de periode van 1 januari 2018 en 1 januari 2020 in dienst gekomen bij uw huidige werkgever en bent u ziek? Dan kan uw nieuwe werkgever misschien gebruikmaken van de Compensatieregeling oudere werknemers. Uw werkgever betaalt dan de eerste 13 weken van uw ziekte uw loon door. Daarna betaalt UWV soms een Ziektewet-uitkering. Die uitkering betalen we aan uw werkgever.

Kijk voor meer info over genoemde en andere regelingen op: UWV regelingen.