Werkgeverschap

Bijgewerkt op

Een flink aantal dorps- en buurthuizen heeft personeel in dienst. Het in dienst nemen van personeel en de manier waarop, is een beslissing die goed doordacht moet zijn. Een overzicht van wat er bij werkgeverschap komt kijken staat in het artikel Personeelsbeleid.

Salarisadministratie

Dit artikel beperkt zich tot de administratief/financiële kant van werkgeverschap. Daar komt heel wat bij kijken, want er is veel wet en regelgeving als het gaat om het in dienst nemen- en hebben van personeel. Er worden bijvoorbeeld strikte eisen gesteld aan welke gegevens u van uw werknemers moet administreren en de salarisverwerking is door geregeld veranderende loonheffingen buitengewoon complex. Daarom besteden veel werkgevers de salarisadministratie uit, ook besturen van dorps- en buurthuizen. En zeker wanneer het maar om één of enkele personeelsleden gaat. Uitbesteden scheelt tijd en gezoek en misschien zelfs een boete van de belastingdienst omdat uw salarisadministratie niet klopt.

Uitbesteden

Uitbesteden kan door een administratiekantoor in te schakelen. Dat kan al tegen een redelijke vergoeding, op het internet kunt u ze op dienstverlening en prijs met elkaar vergelijken. U kunt ook kiezen voor een payroll-constructie of een uitzendkracht, waarbij de werknemer in dienst komt van een payrollbedrijf of een uitzendbureau en aan u wordt gedetacheerd. Nadeel van die constructies zijn de relatief hoge kosten.

Zelf doen

U kunt de salarisadministratie natuurlijk ook zelf doen. De Belastingdienst zet jaarlijks een voor dat jaar geldend Handboek Loonheffingen op de website. Let op dat u de meest recente versie heeft! Dit omvangrijke digitale boekwerk bevat een schat aan informatie. Een duidelijk stappenplan geeft aan wat u moet doen wanneer u iemand in dienst neemt. Aanbevolen om dat gedeelte zeker te raadplegen. Daarnaast bevat het alle financiële ins- en outs rond loonheffingen.
Naast het Handboek brengt de belastingdienst ook de Nieuwsbrief loonheffingen uit, met daarin recente wijzigingen. Alle benodigde informatie is dus beschikbaar op de website van de belastingdienst. Nadeel van die volledigheid is dat maar een beperkt deel van de informatie voor de lezer van belang is. Dat leidt tot veel gezoek, studie en de kans om fouten te maken.