Werkplan barexploitatie

Bijgewerkt op

De kantine- of barfunctie is geen primaire functie van buurt- en dorpshuizen. Het is een afgeleide functie, maar wel een belangrijke omdat het voor veel accommodaties een belangrijke bron van inkomsten is. Er zijn diverse vormen om de kantine of de bar te exploiteren. Bij Beleidskeuze barexploitatie vindt u hierover meer informatie, met onder andere een schema met de voor- en nadelen van de verschillende exploitatievormen.

Een werkplan barexploitatie is van belang wanneer er een omzet van betekenis is en de bar in eigen beheer is.

Het werkplan moet aangeven:

 • Welke activiteiten wanneer uitgevoerd moeten worden;
 • Wie waarvoor verantwoordelijk is.

Rapporteren en verantwoording afleggen over de uitvoering:

 • Soms zal een dag-tot-dag overzicht nodig zijn, maar in de meeste gevallen volstaat een uittreksel van de kwartaalcijfers of een kwartaaloverzicht;
 • Een beheerder kan, eventueel via een bestuurscommissie barbeheer, aanbevelingen aan het bestuur doen;
 • Op grond van prognoses of streefcijfers controleren of alles naar wens verloopt of dat er bijstellingen nodig zijn.

Uit de rapportages moet blijken welke consequenties in- en externe ontwikkelingen hebben zoals:

 • Ontwikkelingen bij gebruikers, omdat zij de belangrijkste factor in de omzet zijn;
 • Ontwikkeling in beschikbaarheid en kwaliteit van medewerkers;
 • Het beleid van de gemeente betreffende vestigingsbeleid en alcoholvergunning;
 • De Arbowet voor wat betreft de veiligheidsrisico’s;
 • De leveranciers i.v.m. onderhandelingen over contracten;
 • Bouwtechnische aanpassingen en noodzakelijk onderhoud;
 • Andere horecagelegenheden, hetzij als partner, hetzij als concurrent;
 • De buurt, denk aan geluidsoverlast en parkeren in de buurt.

In het volgende voorbeeld is een schema uitgewerkt gebaseerd op het zelf exploiteren van de bar. In deze denkbeeldige grote accommodatie is zowel een beheerder aanwezig als een bestuurscommissie barbeheer.

Voorbeeld Werkplan 2022 Barexploitatie:

Maand Activiteit Wie
Januari Evaluatie laatste kwartaal 2021 en opstellen Kwartaaloverzicht naar het bestuur Bestuurscommissie barbeheer en beheerder
Opmaken balans 2021 en voorraad Beheerder en/of barcommissie of bestuurscommissie
Vaststellen jaarrekening barbeheer 2021 Bestuur
Februari Overleg met concurrentie Beheerder
Maart
April Evaluatie eerste kwartaal en opstellen kwartaaloverzicht naar het bestuur Bestuurscommissie barbeheer
Mei Bijscholing over nieuwe wettelijke eisen en klantvriendelijk bedienen Vrijwilligers, personeel en beheerder (in twee ploegen)
Juni Opstellen lijst van aandachtspunten voor de evaluatie van de barexploitatie Bestuurscommissie barbeheer en beheerder
Evaluatie tweede kwartaal en opstellen kwartaaloverzicht naar het bestuur Bestuurscommissie barbeheer en beheerder
Juli Evaluatie barbeheer Bestuurscommissie barbeheer, beheerder, personeel en vrijwilligers en gebruikersgroepen
Augustus Jaarlijks overleg met de gemeente Beheerder bestuurscommissie barbeheer
Vaststellen van conceptwerkplan barbeheer 2023 en toetsing bij gebruikers Bestuur en beheerder en bestuurscommissie barbeheer
September Contractbespreking met leveranciers Beheerder/ bestuurscommissie
Oktober Evaluatie derde kwartaal en opstellen kwartaaloverzicht naar het bestuur Bestuurscommissie barbeheer en beheerder
November Informatie aan gebruikers over plannen van het bestuur Bestuurscommissie i.o.m. werkgroep communicatie
Vaststellen werkplan 2023 Bestuur
December Evaluatie werkplan barbeheer 2022 Bestuurscommissie/ beheerder
Rapportage aan het bestuur Bestuurscommissie/ beheerder