Werkplan gebouw en inventaris

Bijgewerkt op

In het jaarlijkse werkplan gebouw en inventaris worden voornemens uit het beleidsplan uitgewerkt. Maak in het werkplan een onderscheid tussen klein onderhoud en preventief- en groot onderhoud.

Klein onderhoud

Het is onvermijdelijk dat er in een gebouw waar elke dag wisselende activiteiten plaatsvinden onderdelen defect raken. Door normale slijtage, maar ook door schade. Deze gebreken moeten zo snel mogelijk verholpen worden. Het gebouw en de inventaris moeten immers altijd toonbaar en bruikbaar zijn. Er zijn meerdere manieren om dit onderhoud te organiseren. Het gebruik van een weekinspectielijst is een goed hulpmiddel. Hierbij wordt een persoon verantwoordelijk gesteld voor de signalering. Veel dorps- en buurthuizen hebben een groepje vrijwilligers die de uitvoering verzorgt.

Preventief- en groot onderhoud

Preventief onderhoud wil zeggen dat er op tijd de juiste maatregelen worden genomen om mankementen in de toekomst te voorkomen. Groot onderhoud is de aanpak van zaken als schilderwerk, tegelwerk, vloeren, het dak, muren en installaties. Een goede aanpak is het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MOP).

Organisatie van het onderhoud

Is de accommodatie gehuurd, dan is meestal contractueel vastgelegd welke partij er verantwoordelijk is voor klein onderhoud (meestal de huurder) en groot onderhoud (meestal de verhuurder). Tevens is vastgelegd wat er onder klein en groot onderhoud wordt verstaan. Periodiek overleg met de verhuurder is vaak nuttig.

Is het bestuur eigenaar dan is het zelf verantwoordelijk voor het klein, preventief- en groot onderhoud.

Een bestuur kan taken delegeren aan een bestuur- of een beheercommissie gebouw en inventaris. Maak zo nodig gebruik van (betaalde) deskundige adviseurs.

Klik hier voor een voorbeeld van een werkplan Beheer gebouw en inventaris.

Ontwikkelingen

Activiteiten en functies in buurt- en dorpshuizen wisselen geregeld. Als dit een verbouwing of uitbreiding nodig maakt dan is het van belang dat een bestuur de al bestaande onderhoudsplannen hierin integreert. Dit scheelt werk en kan financiële voordelen opleveren.