Werktijdenschema

Bijgewerkt op

Sommige buurt- en dorpshuizen zijn honderd uur per week geopend. Als er tijdens de openingstijden steeds personeel aanwezig moet zijn dan vraagt dit tenminste om een bezetting van 3 fulltimers. Verdeeld over parttimers en misschien nog een aantal vrijwilligers kan dit gemakkelijk oplopen tot een bezetting van vijftien personen. Om inzicht te bieden wie er wanneer aanwezig is kan een zogenaamd werktijdenschema gebruikt worden.

Flexibiliteit

Het arbeidscontract van personeelsleden gaat uit van een vast aantal uren dat per jaar gewerkt moet worden. Een beheerder van een dorps- of buurthuis probeert de tijd waarop aanwezigheid gewenst is vaak zo flexibel mogelijk in te delen. Die flexibiliteit is nodig in verband met de te verwachten drukte, vakanties en het aantal beschikbare personeelsleden. De wettelijke grenzen aan het flexibel invullen van een werkdag of werkweek worden begrensd door de bepalingen uit de Arbeidstijdenwet.

Weekstaatjes

Het bestuur of de leidinggevende spreken met personeelsleden de werktijden af. Hierdoor ontstaat er een overzicht. Veelal gaat het om langdurig geldende afspraken en dan zijn afwijkingen vaak eerder regel dan uitzondering. Het is daarom handig dat alle personeelsleden aan het einde van een week een weekstaatje voor de volgende werkweek invullen. Deze weekstaatjes worden per persoon digitaal, in een ordner of op een prikbord verzameld op een voor iedereen toegankelijke plaats.

De weekstaatjes kunnen desgewenst worden overgenomen in een overzicht waarop alle personeelsleden staan vermeld, het werktijdenschema. Dit is handig wanneer de gegevens digitaal verwerkt worden.

Aan- afwezigheid

Een goede service voor bezoekers en medewerkers is een bord waar medewerkers bij binnenkomst aangeven of ze in het gebouw aanwezig zijn. Een variant is een scherm in de hal waar te lezen valt wie of welk team er op dat moment gastheer is, eventueel aangevuld met welke activiteiten er die dag of week zijn.

Verlof en ziekte e.d.

Het aanvragen van verlof verloopt niet via het weekstaatje. Bij een ziekmelding van een medewerker ziet het bestuur, de leidinggevende of een collega erop toe dat de weekstaatjes van de betrokken personeelsleden worden aangepast.