Werven tijdelijke krachten

Bijgewerkt op

Een tijdelijke kracht werven, selecteren en aannemen, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, is gebruikelijk als het gaat om situaties en functies zoals:

  • vervanging wegens ziekte of zwangerschapsverlof van een personeelslid.
  • het inzetten van extra medewerkers tijdens drukke momenten en periodes.
  • het uitvoeren van een tijdelijke taak, bijvoorbeeld tuinonderhoud.

Werven en selecteren van tijdelijke krachten is in de praktijk vaak een lastige klus. Zeker wanneer iemand voor specifieke taken moet worden gezocht is het vaak zoeken naar de bekende speld in de hooiberg. Immers, de tijdelijke kracht die wordt ingezet mist nu eenmaal de routine of speciale kennis van de vervangen kracht.

Inlenen of in dienst nemen

Omdat het vinden van iemand voor ziektevervanging, tijdelijke piekbelasting of een tijdelijke taak niet eenvoudig is, kan een bestuur besluiten niet tot aanstelling van de tijdelijke kracht over te gaan. In plaats daarvan kan het gebruik maken van een van de vele andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld inlenen. Bovendien spelen daarbij nog een aantal andere overwegingen mee:

  • De duur van de tijdelijke werkzaamheden in relatie tot de administratieve rompslomp die het werkgeverschap voor het bestuur met zich mee brengt (o.a. de inhoudingsplicht).
  • De vraag of er in de toekomst vaker van deze tijdelijke kracht gebruik zal worden gemaakt (en misschien een vaste dienstbetrekking wordt overwogen).
  • De aanwezige deskundigheid in het bestuur om op een verantwoorde wijze werving, selectie en het werkgeverschap in te kunnen vullen.
  • De kosten die gemoeid zijn met het inhuren van een tijdelijke kracht.

Inlenen

Besluit het bestuur om een tijdelijke kracht niet zelf te werven en in dienst te nemen, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

1. Uitzendwerk.

De uitzendkracht is in dienst van het uitzendbureau, waardoor de administratieve rompslomp beperkt blijft. Nadeel van de uitzendkracht is wel de hoge vergoeding voor het uitzendbureau.

2. ZZP-er

De Zelfstandige Zonder Personeel opereert op eigen houtje en wordt per opdracht betaald. Opdrachten worden overeengekomen in een overeenkomst tot opdracht. Om de opdrachtgever vooraf zekerheid te geven dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen kunnen opdrachtgever en ZZP-er gebruik maken van door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten.

3. Detachering

Gebeurt via een detacheringbureau. De in te huren medewerkers zijn in vaste dienst van het bureau. Worden meestal ingezet voor zeer specifieke werkzaamheden.

4. Collegiaal inlenen

Soms kan een geschikte arbeidskracht worden gevonden binnen de eigen sector. Een buurt- of dorpshuis, dat tijdelijk geen werk heeft voor een medewerker, is mogelijk bereid deze voor en bepaalde periode uit te lenen tegen een redelijke vergoeding.

5. Eenmalige inzet

Iemand is slechts voor een korte periode (intensief) actief voor het buurt- of dorpshuis. Het bestuur wil daar graag een vergoeding tegenover stellen. Dan kan er gebruikt worden gemaakt van de regeling ‘uitbetaalde bedragen aan derden’. Dit is een regeling van de belastingdienst waarbij iemand kan worden uitbetaald zonder dat er sprake is van een dienstverband, vrijwilligersvergoeding, uitzendwerk of zzp overeenkomst. Het bestuur komt met de betreffende persoon een bedrag overeen dat wordt uitgekeerd voor een bepaalde dienst of prestatie, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een activiteit in het dorps- of buurthuis of de penningmeester ondersteunen bij het inregelen van een administratiesysteem, etc. Na afloop van de uitbetaling geeft het buurt- of dorpshuis het betaalde bedrag door aan de belastingdienst. Deze verrekent dan het betaalde bedrag met de af te dragen inkomstenbelasting van de betreffende persoon die de dienst of prestatie heeft geleverd.

In dienst nemen

Besluit het buurt- of dorpshuisbestuur over te gaan tot werving en selectie van een tijdelijke kracht met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan kan een sollicitatieprocedure moeten worden gestart.

Ook voor personeel op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst gelden allerlei wettelijke bepalingen en regels die de organisatie voor vast personeel hanteert.