Wet Werk en Zekerheid

Bijgewerkt op

In de Wet Werk en Zekerheid is geregeld onder welke voorwaarden tijdelijk personeel kan worden aangenomen. Daarbij gaat het om de vraag of een proeftijd is toegestaan en hoe vaak een tijdelijk contract mag worden verlengd. In sommige gevallen is de werkgever verplicht een werknemer een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden. Op de website van de rijksoverheid is gedetailleerde informatie aanwezig, zowel voor werkgevers als werknemers. De hieronder genoemde brochures zijn beschikbaar in twee versies: een voor de werkgever en een voor de werknemer. Het is goed uw werknemers te wijzen op deze informatie, zodat ook zij weten wat wel en niet mogelijk is.

De volgende informatie is van belang:

arbeidsovereenkomst-voor-bepaalde-tijd-en-afwijkingen-in-de-cao

einde van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (tijdelijk niet beschikbaar)

arbeidsovereenkomsten-voor-bepaalde-tijd-verlengen

werkgevers-en-oproepcontracten

werken-met-een-uitzendkracht

Kijk ook bij Ontslag