Dorpshuizen

Het dorpshuis is een ontmoetingsplaats en vaak nog de enige voorziening voor het verenigingsleven, theater en muziekuitvoeringen en binnensport. Daarnaast zijn diverse commerciële maatschappelijke diensten in dorpshuizen gevestigd. Denk aan huisarts, fysiotherapeut, bloedprikken, buitenschoolse opvang, dagopvang van mensen met een beperking en dergelijke.

Dorpshuizen bestaan vooral dankzij de inzet van vrijwilligers. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid op het platteland. De organisatie en ondersteuning is per provincie en gemeente verschillend. Zoek u een provinciaal steunpunt? Gebruik dan het kaartje op de homepage.

Onderstaande kaart geeft een beeld van het aantal dorpshuizen en buurt/ wijkcentra in Nederland. De beschikbare gegevens zijn ingevoerd. Een aantal provincies is om die reden (nog) niet ingevuld.